Czy możliwym jest odzyskanie straconych pieniędzy z GetBack?

Ponad pół tysiąca konsumentów złożyło skargi na działanie IdeaBank S.A. wskazując, że Bank świadomie wprowadzał ich w błąd składając oferty nabycia obligacji korporacyjnych.

Czy możliwym jest odzyskanie straconych pieniędzy z GetBack?

Konsumenci zostali wprowadzeni w błąd przez IdeaBank S.A. podczas oferowania obligacji GetBack – orzekła Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji częściowej z dnia 1 sierpnia 2019 r.Taka decyzja otwiera pokrzywdzonym konsumentom drogę do występowania przeciwko Bankowi z pozwami o zapłatę.

Chyba każda osoba słyszała o problemach spółki windykacyjnej GetBackS.A.

Organy ścigania dokonały zatrzymań osób związanych ze spółką oraz podmiotami powiązanymi w związku z prowadzonymi postępowaniami,Spółka w opublikowanych sprawozdaniach finansowych wykazywała miliardowe straty, a wiele osób które zainwestowały swoje oszczędności może nie być w stanie odzyskać pieniędzy nie mówiąc już o zyskach jakie mieli otrzymać z tytułu nabycia obligacji.

Ponad pół tysiąca konsumentów złożyło skargi na działanie IdeaBank S.A. wskazując, że Bank świadomie wprowadzał ich w błąd składając oferty nabycia obligacji korporacyjnych. W swoich skargach konsumenci wskazywali, że Bank zapewniał ich o gwarancji zysku, bezpieczeństwa, ekskluzywnego charakteru i czasowej dostępności produktu.

Każdy konsument, który poniósł szkodę w związku z zaoferowaniem mu obligacji GetBack S.A. przez IdeaBank S.A. może wystąpić przeciwko Bankowi z określonymi żądaniami.


Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz