Cennik

Wysokość honorarium adwokackiego zaprowadzenie sprawy uzgadniana jest indywidualnie z Klientem, w oparciu o przewidywany nakład pracy adwokata i stopień skomplikowania sprawy. W sprawach związanych z roszczeniami pieniężnymi (w szczególności w sprawach z zakresu odszkodowań) wysokość wynagrodzenia może być uzależniona od wyniku sprawy (wynagrodzenia za sukces).

Wysokość wynagrodzenia z tytułu porady prawnej wynosi od 100 zł do 200 zł i jest zależna od czasu trwania porady oraz stopnia jej skomplikowania.

Możliwym jest określenie wynagrodzenia wstawkach godzinowych, w zależności o czasu poświęconego przez Kancelarię na prowadzenie poszczególnych spraw Klienta.

Płatność wynagrodzenia może zostać rozłożona na raty, dogodne dla Klienta.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT i wystawia paragony lub faktury za prowadzenie spraw.

Podane Ceny są cenami netto i do każdej z nich należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Pomocniczo przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu. Zgodnie z § 6 rozporządzenia stawki przy wartości przedmiotu sprawy wynoszą :

  • do 500 zł - 120 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł - 360 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł - 1200 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 2400 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł -4800 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł- 7200 zł;
  • powyżej 200 000 zł - 14 400 zł.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz