Zakres działalności

Prawo cywilne

W zakresie działalności Kancelaria reprezentuje Klientów w toku postępowania przed Sądami pierwszej jak i drugiej instancji, Sądem Najwyższym, przygotowuje projekty pism procesowych, przygotowuje i opiniuje umowy, udziela porad prawnych.


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu

 • o zapłatę
 • dochodzenia odszkodowań
 • dochodzenia zadośćuczynienia
 • dochodzenia roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 • skargi pauliańskiej
 • roszczeń z tytułu immisji
 • ustanowienia służebnośc
 • zniesienia współwłasności
 • stwierdzenia zasiedzenia
 • dochodzenia roszczeń windykacyjnych i negatoryjnych
 • stwierdzenia nabycia spadku
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku
 • działu spadku
 • udziału w mediacji i postępowaniu pojednawczym
 • porad prawnych

Przygotowywanie

 • pism wszczynających postępowanie (pozwów, wniosków)
 • odpowiedzi na pozwy
 • odpowiedzi na wnioski
 • sprzeciwów od nakazów zapłaty
 • zarzutów od nakazów zapłaty
 • zażaleń
 • apelacji
 • skarg kasacyjnych
 • skarg o wznowienie postępowania
 • skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • skarg na orzeczenia referendarzy sądowych
 • wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych
 • wniosków o zabezpieczenie roszczeń

Kancelaria sporządza oraz weryfikuje umowy z zakresu

 • sprzedaży
 • zamiany
 • dostawy
 • kontraktacji
 • o dzieło
 • o roboty budowlane
 • najmu
 • dzierżawy
 • leasingu
 • użyczenia
 • pożyczki
 • zlecenia
 • agencyjnych
 • komisu
 • przewozu
 • spedycji
 • przechowania
 • składu spółki cywilnej
 • poręczenia
 • darowizny

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz