Zakres działalności

Prawo karne

W zakresie swojej działalności Kancelaria zapewnia pomoc prawną osobom podejrzanym oraz obronę oskarżonym w toku postępowania przygotowawczego jak również przed Sądem Pierwszej i drugiej instancji. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w toku postępowania wykonawczego. Kancelaria świadczy pomoc prawną ofiarą przestępstw, pokrzywdzonym oraz oskarżycielom posiłkowym.


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu

 • obrony podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • pomocy prawna i reprezentowanie ofiar przestępstw (pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych)
 • reprezentowania skazanych w postępowaniu wykonawczym
 • sporządzania pism procesowych

Przygotowywanie

 • odpowiedzi na akty oskarżenia,
 • odpowiedzi na wnioski o ukaranie,
 • zażaleń,
 • apelacji,
 • kasacji,
 • wniosków o wznowienie postępowania,
 • subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • wniosków o zatarcie skazania

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz