Zakres działalności

Prawo Pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz pracowników oraz pracodawców w sporach związanych ze świadczeniem pracy. Reprezentujemy Klientów zarówno w toku postępowań sądowych, przed sądowych oraz udzielamy porad prawnych i pomocy w dochodzeniu roszczeń.
Kancelaria występuje również przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w sprawach z zakresu rent, emerytur oraz świadczeń należnych pracownikom jak i pracodawcom


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • o zapłatę wynagrodzenia
 • o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
 • mobbing
 • rozwiązanie stosunku pracy
 • naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy
 • roszczenia z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone
 • zapłatę dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
 • roszczenia z tytułu wypadków przy pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • odszkodowanie za wydanie niewłaściwego świadectwa pracy

Przygotowywanie

 • pozwów
 • odpowiedzi na pozwy
 • sprzeciwów od nakazów zapłaty
 • zarzutów od nakazów zapłaty
 • zażaleń
 • apelacji
 • skarg kasacyjnych
 • przedprocesowych – dla pracowników i pracodawców

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz