Zakres działalności

Windykacja

Kancelaria prowadzi kompleksowe działania związane z windykacją wierzytelności. Podejmujemy (stosowne) działania zmierzające do polubownego spełnienia świadczenia przez dłużnika jak również występujemy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego w celu uzyskania przez Klienta należnych pieniędzy.
Kancelaria pomaga również osobom, wobec których toczą się postępowania egzekucyjne.


Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu

 • windykacji pozasądowej i sądowej,
 • występowania na drogę sądową w celu uzyskania tytułów egzekucyjnych,
 • powództw przeciwegzekucyjnych,
 • reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 • zażalenia na czynności komornicze
 • monitorowania należności
 • sprawdzania nierzetelnych kontrahentów
 • pieczętowania prewencyjnego faktur

Przygotowywanie

 • Wniosków egzekucyjnych
 • Wniosków o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości
 • Wniosków o egzekucję z ruchomości dłużnika
 • Wniosków o nadanie klauzuli wykonalności
 • Wniosków o odebranie dokumentów
 • Wniosków o poszukiwanie majątku dłużnika
 • Wniosków o podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego
 • Wniosków o przeprowadzenie czynności terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika
 • Wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
 • Wniosków o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • Wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z udziału wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Wniosków o wyjawienie majątku dłużnika
 • Wniosków o wyjawienie miejsca położenia rzeczy lub dokumentów dłużnika
 • Wniosków o wyznaczenie terminu licytacji
 • Wniosków o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Skarg na czynności komornika
 • Sprzeciwów małżonka dłużnika od zajęcia nieruchomości
 • wniosków przeciwegzekucyjnych

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą cookies. Cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Olgroup Multimedia Maciej Kupisiewicz